მთავარი ჩვენზე რეკლამა კონტაქტი
მთავარი მომსახურება აუდიტორია უპირატესობები შეკვეთა რეიტინგი არქივი რეგისტრაცია სიახლეთა არქივი
სტატისტიკა
    სულ საიტზე რიგესტრირებულთა რაოდენობა: 1041
ძიება საიტზე
სქესი  
მამაკაცი 69.33%
ქალი 30.67%
თქვენ ცხოვრობთ  
თბილისი 80.91%
ბათუმი 3.57%
ქუთაისი 5.3%
ყვარელი 0.19%
სხვა 3.66%
რუსთავი 4.92%
თელავი 0.58%
ფოთი 0.39%
გორი 0.48%
განათლება  
ხარისხი 5.21%
საშუალო 9.06%
უმაღლესი 50.24%
დაუმთავრების საშუალო 6.94%
სტუდენტი 24.3%
კოლეჯი 4.24%
აგრძელებთ თუ არა სწავლას?  
არა 35.1%
ვსწავლობ პირველად პროფესიას, სპეციალობას 19.67%
ვღებულობ საშუალო განათლებას 13.79%
ვესწრები კურსებს 11.19%
ვიმაღლებ კვალიფიკაციას სპეციალობით 13.69%
ვღებულობ დამატებით (მეორე) პროფესიას, სპეციალობას 6.56%
სამუშაო სფერო  
საკუთარ თავზე იურიდიული სტატუსით 4.63%
სხვა 37.32%
დაქირავებული მუშაკი კომერციულ სტრუქტურაში 25.55%
სახელმწიფო მოხელე 11.38%
უმუშევარი,მუდმივი სამუშაის გარეშე 15.14%
დაქირავებული მუშაჯი სახელმწიფო ორგანიზაციაში 3.95%
საკუთარ თავზე იურიდიული სტატუსის გარეშე 2.03%
დარგი, რომელშიც მოღვაწეობთ  
კომპიუტერები და ინტერნეტ ბიზნესი 12.44%
მარკეტინგი, რეკლამა, PR 5.79%
სხვა 26.04%
საბანკო და საკრედიტო ორგანიზაციები 7.52%
განათლება, აღზრდა 5.01%
მეცნიერება, კვლევითი ინსტიტუტები 1.54%
მასმედია: ჟურნალისტიკა, საგამომცემლო საქმე 2.99%
მომსახურება 2.51%
საზოგადოებრივი კვება 0.29%
ხელისუფლების არჩევითი ორგანოები 0.77%
ფინანსური სექტორი: ინვესტიცია, დაზღვევა, უძრავი ქონება 2.8%
ტრანსპორტი 2.12%
სპორტი 7.71%
ვაჭრობა 2.31%
სახელმწიფო მართვის აპარატი 1.25%
ტელეკომუნიკაცია, კავშირგაბმულობა 5.01%
მედიცინა, ჯანდაცვა 2.41%
სოფლის მეურნეობა 0.77%
სასმართლო, პროკურატურა, ადვოკატურა 1.74%
თავისუფალი პროფესია: მხატვარი, მწერალი... 1.45%
მშენებლობა, პროექტირება 2.89%
უშიშროების ორგანოები: არმია, პოლიცია 0.68%
წარმოება 1.54%
დასვენებისა და გართობის ორგანიზაცია 0.77%
ტურიზმი, სასტუმროები 1.35%
კომუნალური მეურნეობა 0.29%
სამსახურებრივი მდგომარეობა  
ორგანიზაციის ხელმძღვანელი 4.05%
მოსწავლე 18.42%
სპეციალისტი,ტექნიკური მენეჯერი 16.2%
სხვა 26.62%
მეწარმე 2.41%
წამყვანი სპეციალისტი 6.17%
სახელმწიფო მოსამსახურე(მათ შორის სამხედრო) 1.16%
განყოფილების უფროსი 5.3%
კერძო პრაქტიკა 3.38%
დროებით უმუშევარი 7.71%
კვალიფიცირებული მუშაკი 5.5%
მომსახურე პერსონალი,არაკვალიფიცირებული მუშა 1.74%
პენსიონერი 0.58%
დიასახლისი 0.77%
დაახლოებით შეაფასეთ თქვენი პირადი თვიური შემოსავალი  
საშუალოზე მაღალი – დანახარჯები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 1/3. შესაძლებელია კრედიტი უძრავი ქონების შესაძენად; 16.1%
საშუალო – დანახარჟები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 1/2. შესაძლებელია ფულადი დანაზოგის შექმნა და სამომხმარებლო კრედიტი ძვირფასი ნივთის/მომსახურების შასაძენად; 36.35%
საშუალოზე დაბალი – დანახარჯები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 2/3. შესაძლებელია ფულადი დანაზოგი "შავი დღისათვის". სამომხმარებლო კრედიტი მიუწვდომელი ან შეზღუდულია; 11.86%
დაბალი – დანახარჯები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 3/4. ფულადი დანაზოგი შეუძლებელია. სამომხმარებლო კრედიტი მიუწვდომელი. 15.81%
მაღალი – დანახარჯები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 1/4. შესაძლებელია გრძელვადიანი ინვესტიცია და კრედიტის აღება; 19.86%
ინტერნეტ კავშირის ადგილი  
სამსახურში პირად კომპიუტერიდან 31.24%
სახლიდან 84.86%
სამსახურში საერთო კომპიუტერიდან 10.03%
სტუმრად ყოფნისას 6.56%
ინტერნეტ-კაფედან, ბიბლიოთეკიდან 10.32%
სასწავლო ორგანიზაციიდან 7.23%
ყველა ზემოთ აღნიშნული 6.85%
გზაში ყოფნისას (PDA, NOTEBOOK, ტელეფონი) 7.91%
ინტერნეტ კავშირი განხორციელება ხდება  
სამსახურში პირად კომპიუტერიდან 24.01%
სახლიდან 65.28%
გზაში ყოფნისას (PDA, NOTEBOOK, ტელეფონი) 1.25%
ყველა ზემოთ აღნიშნული 2.03%
სასწავლო ორგანიზაციიდან 1.16%
სამსახურში საერთო კომპიუტერიდან 2.89%
ინტერნეტ-კაფედან, ბიბლიოთეკიდან 2.31%
სტუმრად ყოფნისას 0.96%
ინტერნეტ კავშირი განხორციელება ხდება  
გომოყოფილი ხაზი (DSL, ADSL) 65.67%
არ ვიცი 21.41%
რადიოკავშირი 11.67%
ოპტიკურ ბოჭკოვანი ხაზი 0.77%
3G 0.39%
რა სიხშირით შედიხართ ინტერნეტში?  
დღეში რამდენჯერმე 83.12%
1-2 ჯერ კვირაში 1.25%
3-4 ჯერ კვირაში 3.76%
2-3 ჯერ თვეში 0.68%
არაუმეტეს 1 თვეში 1.35%
დღეში ერთხელ 9.74%
პირადი მიზნებისათვის  
კომპიუტერები და აქსესუარები, მომსახურება 45.52%
ონ-ლაინ პრესა, ინფორმაცია 42.53%
ელექტრონიკა და საყოფაცხოვრებო ტეკნიკა 30.57%
კულტურა, ხელოვნება 35.29%
გართობა, თამაშები, მუსიკა, ფოტოები 77.63%
ლიტერატურა, ბიბლიოთეკები 39.34%
მეცნიერება,ტექნიკა 32.21%
დასვენება,ტურიზმი, ტრანსპორტის განრიგები 37.99%
პროგრამული უზრუნველყოფა 37.51%
კანონმდებლობა, ნორმატიული აქტები 21.02%
კინო, თეატრი, TV პროგრამები, აფიშები 49.86%
გაცნობა, ონლაინ ურთიერთობა 37.13%
განათლება 39.25%
სამუშაო ბირჟა,ვაკანსიები 16.39%
პოლიტიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები 13.89%
საზოგადოება, ჰუმანიტარული მეცნიერებები 10.03%
ელექტრონული კომერცია, მაღაზიები, განცხადებები 13.69%
სახლი და აგარაკი 12.83%
ეკონომიკა, ბიზნესი 26.42%
ავტომობილები, მოტოტექნიკა 39.44%
სხვა 19.09%
ამინდის პროგნოზი 39.34%
დაზღვევა 10.7%
სპორტი 23.92%
სოციალური პოლიტიკა 8.1%
პროფესიული მიზნებისათვის  
ონ-ლაინ პრესა, ინფორმაცია 22.66%
ელექტრონიკა და საყოფაცხოვრებო ტეკნიკა 15.62%
კულტურა, ხელოვნება 16.3%
გართობა, თამაშები, მუსიკა, ფოტოები 52.65%
კომპიუტერები და აქსესუარები, მომსახურება 26.71%
ლიტერატურა, ბიბლიოთეკები 28.45%
ეკონომიკა, ბიზნესი 34.33%
მეცნიერება,ტექნიკა 26.52%
დასვენება,ტურიზმი, ტრანსპორტის განრიგები 9.93%
პროგრამული უზრუნველყოფა 26.23%
კანონმდებლობა, ნორმატიული აქტები 26.42%
კინო, თეატრი, TV პროგრამები, აფიშები 9.55%
გაცნობა, ონლაინ ურთიერთობა 16.49%
განათლება 27.97%
სამუშაო ბირჟა,ვაკანსიები 8.97%
პოლიტიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები 8%
საზოგადოება, ჰუმანიტარული მეცნიერებები 6.08%
ელექტრონული კომერცია, მაღაზიები, განცხადებები 5.79%
სახლი და აგარაკი 3.66%
სხვა 8.39%
დაზღვევა 5.21%
სპორტი 4.73%
სოციალური პოლიტიკა 5.69%
ავტომობილები, მოტოტექნიკა 9.74%
ამინდის პროგნოზი 9.55%
მომხმარებლების მიერ ინტერნეტის გამოყენების ძირითადი სფეროებია  
ელეკტრონული ფოსტის მიღება, კითხვა, გაგზავნა 87.95%
ელექტრონული პუბლიკაციების კითხვა 25.17%
ინტერნეტ კონფერენციებში,აუქციონებში მონაწილეობა 18.9%
თემატიკურ საიტებზე ინფორმაციის მოძიება 48.7%
კატალოგებსა და ცნობარებში ინფორმაციის მოძიება 37.42%
პროგრამული უზრუნველყოფის მოძიება და გადმოწერა 37.22%
ურთიერთობა ჩატით და ICQ 45.52%
პერსონალური საიტის შექმნა-ადმინისტრირება 24.98%
ონლაინ თამაში 28.35%
ტელე და რადიოგადაცემების მიღება 25.65%
საბანკო და ფინანსური ოპერაციების წარმოება 21.12%
მომხმარებლებთან ურთიერთობა 24.01%
სხვა 35.97%
ელექტრონული პუბლიკაციების გადმოწერა 24.01%
აუდიო და ვიდეოფაილების გადმოწერა 47.73%
თემატური საფოსტო გზავნილების მიღება 30.18%
ინტელექტუალური სახლის მართვა, სერვისი, უსაფრთხოება 13.21%
© 2007 - 2020 POLLING. GE ყველა უფლება დაცულია.   |   დამზადებულია: Pro-Service
ამ საიტზე განთავსებული ნებისმიერი სიდიდის ინფორმაციის გამოყენება და გავრცელება
ნებადართულია მხოლოდ ამ საიტის, როგორც საინფორმაციო წყაროდ მითითების შემთხვევაში
 
Tel: 508444
Fax: 233005
Mob: 893311635
Mob: 877465590
info@publicity.ge